Kućne mačke u dvorištu, Omiš
Kućne mačke u dvorištu, Omiš