Kazivači Nikola Drndelić - Doktor i Pero Jugović.
Kazivači Nikola Drndelić - Doktor i Pero Jugović.