Seljaci u narodnim nošnjama.
Seljaci u narodnim nošnjama.