Scherzi... maestro? = Šališ li se učitelju = Šališ li se kapelniče?
Scherzi... maestro? = Šališ li se učitelju = Šališ li se kapelniče?