Plesanje u posavskim narodnim nošnjama, u paru na kružnici.
Plesanje u posavskim narodnim nošnjama, u paru na kružnici.