Slika sv. Martina na konju, atika lijevog bočnog oltara kapele sv. Margiete, Peršaves
Slika sv. Martina na konju, atika lijevog bočnog oltara kapele sv. Margiete, Peršaves