Idri, brode, sve od jutra rana (pjevanje)
Idri, brode, sve od jutra rana  (pjevanje)