Grupa članova zadruge Mikice Penića
Grupa članova zadruge Mikice Penića