Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (8): Sanja Đurin: Benefiti i izazovi boravka na otvorenom u doba pandemije
Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (8): Sanja Đurin: Benefiti i izazovi boravka na otvorenom u doba pandemije