Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (7): Suzana Sakić i Paula Greiner: Utjecaj COVID-19 krize i potresa na populaciju osoba u beskućništvu u Zagrebu
Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (7): Suzana Sakić i Paula Greiner: Utjecaj COVID-19 krize i potresa na populaciju osoba u beskućništvu u Zagrebu