Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (7): Ivana Katarinčić: COVID-19, epidemiološke mjere i (nove) podjele u društvu
Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (7): Ivana Katarinčić: COVID-19, epidemiološke mjere i (nove) podjele u društvu