Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (7): Boris Beck i Hrvoje Jakopović: Pusta zemlja: novi turistički imidž i imaginarij Hrvatske u ozračju straha od epidemije bolesti COVID-19
Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (7): Boris Beck i Hrvoje Jakopović: Pusta zemlja: novi turistički imidž i imaginarij Hrvatske u ozračju straha od epidemije bolesti COVID-19