Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (4): Ana Perinić Lewis i Petra Rajić Šikanjić: "Plačimo, plačimo u tišini, umrimo, umrimo u samoći": promjene praksi tugovanja i pogreba u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (4): Ana Perinić Lewis i Petra Rajić Šikanjić: "Plačimo, plačimo u tišini, umrimo, umrimo u samoći": promjene praksi tugovanja i pogreba u vrijeme pandemije bolesti COVID-19