Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (2): Ozren Biti: Mutacije straha i oscilacije povjerenja: liječnici-zvijezde u doba koronakrize u Hrvatskoj
Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (2): Ozren Biti: Mutacije straha i oscilacije povjerenja: liječnici-zvijezde u doba koronakrize u Hrvatskoj