Keramički proizvodi: 1. “tegljin” - lonac za cvijeće u obliku ljudske glave; 2. “Kahla” - petnjak
Keramički proizvodi: 1. “tegljin” - lonac za cvijeće u obliku ljudske glave; 2. “Kahla” - petnjak