Jama u kojoj se kopa gnjila (glina).
Jama u kojoj se kopa gnjila (glina).