Kopanje gnjile (gline) na polju kod Dubravca
Kopanje gnjile (gline) na polju kod Dubravca