Seljaci u narodnoj nošnji.
Seljaci u narodnoj nošnji.