Kamažol - gornja haljina ženske nošnje.
Kamažol - gornja haljina ženske nošnje.