Žena u društvu i privredi Jugoslavije (statistički podatci)
Žena u društvu i privredi Jugoslavije (statistički podatci)