Mirjana Gjukić - O privrednoj aktivnosti žena Jugoslavije od 1918. do 1953. godine
Mirjana Gjukić - O privrednoj aktivnosti žena Jugoslavije od 1918. do 1953. godine