Crkvena slava kod manastira Svete Trojice.
Crkvena slava kod manastira Svete Trojice.