Vrijednost arhivske građe za etnosociološka proučavanja