Tradicijski oblici kooperacija, utjecaji migracija i običajnih normi