Promjene starih oblika ponašanja stanovništva na rubnim područjima