Običajno pravo, njegova primjena i proučavanje do polovine 20. stoljeća