Narodni običaj „Ljelje-Kraljice“ (Gorjani, Džakovština) kao historijski spomenik, Zagreb, 1967