Tradicija odijevanja Marijinih kipova u Hrvata
Tradicija odijevanja Marijinih kipova u Hrvata