O porijeklu vezenog ukrasa na suknenoj odjeći zapadnodinarskog područja