Seljak, kapa ovijena maramom, kaput obiješen preko ramena, jelek, oko pasa vunena marama, hlače uske oko gležnja, gradske cipele. Do njega Božidar Širola, zapisuje podatke.
Seljak, kapa ovijena maramom, kaput obiješen preko ramena, jelek, oko pasa vunena marama, hlače uske oko gležnja, gradske cipele. Do njega Božidar Širola, zapisuje podatke.