Folklorna građa Banije 3, 1956. Terenska bilježnica br. 4.
Folklorna građa Banije 3, 1956. Terenska bilježnica br. 4.