Folklorna građa Banije 3, 1956. Terenska bilježnica br. 2.
Folklorna građa Banije 3, 1956. Terenska bilježnica br. 2.