Folklorna građa Banije 3, 1956. Trerenska bilježnica - korice.
Folklorna građa Banije 3, 1956. Trerenska bilježnica - korice.