Folklorna građa okolice Lovinca u Lici, 1955. Terenska bilježnica br. 4.
Folklorna građa okolice Lovinca u Lici, 1955. Terenska bilježnica br. 4.