Folklorna građa okolice Lovinca u Lici, 1955. Terenska bilježnica br. 2.
Folklorna građa okolice Lovinca u Lici, 1955. Terenska bilježnica br. 2.