Folklorna građa okolice Lovinca u Lici, 1955. Terenska bilježnica br. 1.
Folklorna građa okolice Lovinca u Lici, 1955. Terenska bilježnica br. 1.