Fotografije nošnji. Crnogorac, viši društveni sloj.
Fotografije nošnji. Crnogorac, viši društveni sloj.