Fotografije nošnji. ? Šiptar; i na slici 55321.
Fotografije nošnji. ? Šiptar; i na slici 55321.