Fotografije nošnji. Hercegovac, na nogama "kundure".
Fotografije nošnji. Hercegovac, na nogama "kundure".