Fotografije nošnji. Hercegovac, viši društveni sloj.
Fotografije nošnji. Hercegovac, viši društveni sloj.