Fotografije nošnji. Hercegovac; i na sl. 55264 i 55505.
Fotografije nošnji. Hercegovac; i na sl. 55264 i  55505.