Fotografije nošnji. Crnogorci, viši društveni sloj.
Fotografije nošnji. Crnogorci, viši društveni sloj.