Crteži narodnih instrumenata izrađenih prema izlošcima Etnografskog muzeja u Zagrebu. Zbirka A
Crteži narodnih instrumenata izrađenih prema izlošcima Etnografskog muzeja u Zagrebu. Zbirka A