NazivArhiv narodnih priča: AaTh katalog
OpisArhiv narodnih priča ili kako je kasnije nazvan Aarne-Thompson katalog nastao je od kraja 1950-ih do 1970-ih godina i jedan je od rezultata prvog kompleksnijeg infrastrukuturnog projekta Instituta za etnologiju i folkloristiku (tada Instituta za narodnu umjetnost) u području usmene književnosti. U okviru tog projekta, koji je trebao rezultirati objavljenim indeksom usmenih priča na hrvatskom jeziku, klasificirano je oko tisuću usmenih priča zabilježenih od kraja 19. do sredine 20. stoljeća, pretežno bajki, ali i šaljivih priča, priča o životinjama i dr. Zaslugom više generacija institutskih znanstvenika, a prije svega Maje Bošković-Stulli i Divne Zečević danas raspolažemo usustavljenom, lako pretraživom, komparativno relevantnom zbirkom kontekstualiziranih zapisa cjelovitih usmenih priča na hrvatskom jeziku. Klasifikacija je provedena prema međunarodno prihvaćenom, ali i vrlo rano kritiziranom indeksu narodnih pripovijedaka, odnosno usmenih priča koji je 1910. godine objavio Antti Aarne, a kasnije dopunio Stith Thompson, prvo 1928. i zatim 1961. godine i koji se prema prezimenima njegovih autora označava kraticom AaTh ili AT (danas je u upotrebi kratica ATU koja referira i na Hans-Jörg Uthera koji je sa suradnicima 2004. godine priredio novo izdanje ovog kataloga). Katalog se nalazi u Institut za etnologiju i folkloristiku, a u digitalnom obliku dostupan je i na www.digitalnikatalozi.ief.hr . Digitalni oblik kataloga slijedi grupiranja, donekle i oznake fizičkog kataloga koji sadrži sedamdesetak označenih fascikli, od kojih je u trenutku digitalizacije jedna bila prazna, dok su tri nedostajale.
  
Koncept Zbirka
rrep
 
72 (1-10)
Naziv zbirkeAaTh katalog 1-99 (I. Animal Tales)
Tip građetekst
rrep
1
Naziv zbirkeAaTh katalog 100-129 (I. Animal Tales)
Tip građetekst
rrep
2
Naziv zbirkeAaTh katalog 1000-1030 (II. Ordinary Folktales)
Tip građetekst
rrep
3
Naziv zbirkeAaTh katalog 1031-1099 (II. Ordinary Folktales)
Tip građetekst
rrep
4
Naziv zbirkeAaTh katalog 1100-1199 (II. Ordinary Folktales)
Tip građetekst
rrep
5
Naziv zbirkeAaTh katalog 1200-1299 (III. Jokes and Anecdotes)
Tip građetekst
rrep
6
Naziv zbirkeAaTh katalog 130-199 (I. Animal Tales)
Tip građetekst
rrep
7
Naziv zbirkeAaTh katalog 1300-1359 (III. Jokes and Anecdotes)
Tip građetekst
rrep
8
Naziv zbirkeAaTh katalog 1360-1369 (III. Jokes and Anecdotes)
Tip građetekst
rrep
9
Naziv zbirkeAaTh katalog 1370-1399 (III. Jokes and Anecdotes)
Tip građetekst
rrep
10
72 (1-10)