Naslov1. Pounje i Banija; Folklorna građa, 1959.; 2. Međimurje; 3. Donje Sitno, Poljica.
AutorIvančan, Ivan (1.); dr. Vinko Žganec (2.); Stjepan Stepanov (3.)
Godina zapisivanja1959.
Signatura digitalne zbirkeIEF CD 262 = IEF mgtf 3, IEF mgtf 8
LokalitetHrvatska: Sisačko-moslavačka ž.: Utolica, Slabinja, Prnjavor Čuntićki; Splitsko-dalmatinska ž.: Donje Sitno; Međimurska ž.: Mala Subotica: Jurčevec.
Jezik zapisivanjamađarskihrvatski
Vrsta građezvučni zapis
Godina inventarizacije1998.
Formataiffmp3
InstitucijaIEF
Medij originalamgtf
OdgovornostIEF
Popisna listaInstitut za etnologiju i folkloristiku - Zagreb Fonoteka BROJ CD SNIMIO 262 inž. Ivan Ivančan; dr. Vinko Žganec; Stjepan Stepanov 3, 8 Red. br. Podatak o snimku Pjevač, Vrijeme i Trajanje kazivač mjesto snimanja _________________________________________________ Ivančan Ivan, Banija, Veza s IEF rkp 372. 12. 1960. Utolica ST 3 1 Drmeš na ciganjske Ivan Matagić 1909. i 1,14 i bubanj Mijo Kundak 1902. ciganjske i Stevo Blažević 1897. bubanj 2 Polka 1,39 3 Kolo, drmeš u kolu 0,51 4 Putnička 0,54 Slabinja 5 Mala moja/muško kolo Nikola Oštić, 1935., Stevo 1,14 Nježić, 1940. , Nikola Oštić, Nikola Domazetić, 1941. 6 Tekla reka Teklenija 2,08 7 Tri prozora/žensko kolo Marija Ivanković, 1942., 2,07 Mira Džafo, 1941., Bara Kajić 1942., Ljuba Popović, 1937., Draga Popović, 1936., Anka Popović, 1943. Utolica 8 Svani zoro, pjesma Matagić i Kundak 2,07 Prnjavor Čuntićki 9 Vezak vezla Milica Marica Lovreković, 1903., 1,43 djevojka Margareta Herceg, 1915., Lucija Marjanović, 1911., Manda Radošević, 1919., Ana Herceg, 1928., Milica Herceg 1937., Katica Čaušević, 1932., Jaga Herceg, 1908. 10 Oj javore zelen bore 1,50 11 Urodila trišnja višnja 1,06 12 Kamen moste ne lilaj se 0,38 13 Šta je ovo selo neveselo 2,03 14 Starinsko kolo, dvojnice –uka Radošević, 1928. 1,21 15 Vezak vezla Radošević i žene 2,29 (dvojnice i pjesma) 16 Budila majka 1,10 (dvojnice i pjesma) 17 Bimber (pjesma) Iste kao pod br. 9. 0,46 18 Prođem gorom 0,26 Vinko Žganec Međimurje, 1961. 19 Zvezdice igrale bodo 0,23 20 Rodil sam se v lepi zemlji 1,36 21 Mađarska pjesma 0,52 22 Sedamdesetosmog leta 0,44 23 Lepo moje ravno pole 0,31 24 Saka kita vehne Kata Lehman 0,42 25 Takših dečki nigde ne 0,27 26 Dobar večer 0,42 27 Došel sam ti na pitanje 0,27 Jelica 28 Maro šaj Marica 0,33 29 Maro šaj Marica Janković Tereza 0,24 30 Protuletne ptice Kata Lehman (?) 0,41 31 Došel sam ti na pitanje 0,28 Jelice 32 Listeka ti pišem 0,47 33 Nasred sela stoji Horvat Gusti (1901. u Benkovcu) 1,24 jedan visok bor 34 Ti moj mili 35 Ura tuče 0,46 Stjepan Stepanov Donje Sitno, Poljica ST 8 1960. 36 Poslušajte što ću vam Mihanović Marin 2,40 pivati (pjeva bez gusala; spjevao u čast uvođenja elektrike u svom selu) 37 Stihovana bajka o vuku i 4,08 gavranu (govori) 38 Stihovana molba Titu 2,47 da Marinu udijeli pomoć 39 Spavaj mi, dušice Nediljka Vickov 0,13 (uspavanka) r. Peršić (54) 40 Zora rudi, majka sina budi 0,17 41 Sve se kida selo Sarajevo 1,37 42 Sve su bane priplivale 2,27 more (pjesma o Smiljanić Iliji) 43 Sinoć majka oženila 4,13 Marka 44 Mili bože, velika ti hvala Mihanović Ivan pok. 3,37 Antuna (76) 45 Rano rani Kosovska 7,21 đevojka 46 Poslušajte, moji krasni Korda Marin (1897) 3,46 Cetinjani mnogo časni (stihovana anegdota o dekanu i vuku)
Opće napomeneRedni broj: 2621. Pounje i Banija; Folklorna građa, 1959. Objavljeno: "Banija pleše i pjeva" - Matica, 3, Zagreb, 1961, 80-83. Narodni plesni običaji Banije i Pounja, Zagreb 1986. Veza s IEF rkp 372; IEF foto 2040, 2042, 2050, 2070, 2153, 2158- 2163, 2178. Od pjesme 21 "Mađarska pjesma" do pjesme 30 "Protuletne ptice": isto kao i na IEF CD 271 = IEF mgtf 15, IEF mgtf 19, od pjesme 23 "Pjesma" do pjesme 32 "Protuletne ptice".
  
Analitički dio Povezano: 46
rrep