NaslovNarodne pjesme iz Požeške doline (Šumanovci, Grabarje, Zarilac), 1957., sv. I. - note, sv. II. - tekst
Autor zbirkeAndrić, Josip
Signatura zbirkeIEF rkp N 228
LokalitetHrvatska: Požeško - slavonska ž.: Šumanovci, Grabarje, Zarilac, Venje, Knežci.
LokalitetKnežciZarilacVenjeGrabarjeŠumanovci
Godina zapisivanja1957.
Godina inventarizacije1958.
Sadržajpjesma: 61, br. 403- 461. Šumanovci 16256 Venje 16257 - 16263 Grabarje 16264 - 16289 Zarilac 16290 - 16310 Knežci 16311 - 16316 Oj Požego, željo moja (IEF_RKP_N0228_00_002_16256.TIF, IEF_RKP_N0228_00_003_16256a.TIF) Šumanovac u velikoj doli (IEF_RKP_N0228_00_004_16257.TIF, IEF_RKP_N0228_00_005_16257a.TIF) Ja posija' četir sloga ( poskočica ) (IEF_RKP_N0228_00_006_16258.TIF, IEF_RKP_N0228_00_007_16258a.TIF) Oj, devojko dušo moja (IEF_RKP_N0228_00_008_16259.TIF, IEF_RKP_N0228_00_009_16259a.TIF) Jedna mala kopriva (IEF_RKP_N0228_00_010_16260.TIF, IEF_RKP_N0228_00_011_16260a.TIF) Oj Kutjevo, selo Ćimćirići (IEF_RKP_N0228_00_012_16261.TIF, IEF_RKP_N0228_00_013_16261a.TIF) Kapo moja, igraj mi na glavi (IEF_RKP_N0228_00_014_16262.TIF, IEF_RKP_N0228_00_015_16262a.TIF) Zelen ora' ( poskočica, odskočica ) (IEF_RKP_N0228_00_016_16263.TIF, IEF_RKP_N0228_00_017_16263a.TIF) Dok se s dragim ne sastanem ( povraćanac ) (IEF_RKP_N0228_00_018_16264.TIF, IEF_RKP_N0228_00_019_16264a.TIF) Igra kolo na kolišću ( povraćanac ) (IEF_RKP_N0228_00_020_16265.TIF, IEF_RKP_N0228_00_021_16265a.TIF) Vezak vezla lipa mandalina ( u kolu ) (IEF_RKP_N0228_00_022_16266.TIF, IEF_RKP_N0228_00_023_16266a.TIF) Urodila šuma žirovica ( u kolu ) (IEF_RKP_N0228_00_024_16267.TIF, IEF_RKP_N0228_00_025_16267a.TIF) Zbogom ostaj, divojačka majko ( svatovska ) (IEF_RKP_N0228_00_026_16268.TIF, IEF_RKP_N0228_00_027_16268a.TIF) Nema kola nema ni parade (IEF_RKP_N0228_00_028_16269.TIF, IEF_RKP_N0228_00_029_16269a.TIF) Djeva Marica žito dožela (IEF_RKP_N0228_00_030_16270.TIF, IEF_RKP_N0228_00_031_16270a.TIF) Bašču grade tri divojke mlade ( u kolu ) (IEF_RKP_N0228_00_032_16271.TIF, IEF_RKP_N0228_00_033_16271a.TIF) U petak se Ivo razbolio ( u kolu ) (IEF_RKP_N0228_00_034_16272.TIF, IEF_RKP_N0228_00_035_16272a.TIF) Vatra gori u vilinskoj gori ( kolo na dva kraja ) (IEF_RKP_N0228_00_036_16273.TIF, IEF_RKP_N0228_00_037_16273a.TIF) U Požegi kuća je velika (IEF_RKP_N0228_00_038_16274.TIF, IEF_RKP_N0228_00_039_16274a.TIF) Poslušajte, braćo, mene (IEF_RKP_N0228_00_040_16275.TIF, IEF_RKP_N0228_00_041_16275a.TIF) Zar za mene više nade nema? (IEF_RKP_N0228_00_042_16276.TIF, IEF_RKP_N0228_00_043_16276a.TIF) Bože mili, a što smo Ti krivi (IEF_RKP_N0228_00_044_16277.TIF, IEF_RKP_N0228_00_045_16277a.TIF) Vatra gori na vilinskoj gori ( u kolu ) (IEF_RKP_N0228_00_046_16278.TIF, IEF_RKP_N0228_00_047_16278a.TIF) Tekla voda Karašica ( povraćanac ) (IEF_RKP_N0228_00_048_16279.TIF, IEF_RKP_N0228_00_049_16279a.TIF) Sjedi Ana na kapiji ( kolo na dva kraja ) (IEF_RKP_N0228_00_050_16280.TIF, IEF_RKP_N0228_00_051_16280a.TIF) Imala sam četiri milana (IEF_RKP_N0228_00_052_16281.TIF, IEF_RKP_N0228_00_053_16281a.TIF) Jaoj moje drago srce ( povraćanac ) (IEF_RKP_N0228_00_054_16282.TIF, IEF_RKP_N0228_00_055_16282a.TIF) Ašikuju Omer i Omerka ( kolo na dva kraja ) (IEF_RKP_N0228_00_056_16283.TIF, IEF_RKP_N0228_00_057_16283a.TIF) U Ivana na Krajini bana ( kolo na dva kraja ) (IEF_RKP_N0228_00_058_16284.TIF, IEF_RKP_N0228_00_059_16284a.TIF) Oj Grabarje, moje selo milo (IEF_RKP_N0228_00_060_16285.TIF, IEF_RKP_N0228_00_061_16285a.TIF) Bila šlinga do šlinge ( poskočica ) (IEF_RKP_N0228_00_062_16286.TIF, IEF_RKP_N0228_00_063_16286a.TIF) Tri se sniga na planini bile ( kolo na dva kraja ) (IEF_RKP_N0228_00_064_16287.TIF, IEF_RKP_N0228_00_065_16287a.TIF) Mila mamo, ne budi me rano ( svatovska ) (IEF_RKP_N0228_00_066_16288.TIF, IEF_RKP_N0228_00_067_16288a.TIF) Oj Jelena, u matere jedna (IEF_RKP_N0228_00_068_16289.TIF, IEF_RKP_N0228_00_069_16289a.TIF) Razboli se lipa Katarina ( u kolu ) (IEF_RKP_N0228_00_070_16290.TIF, IEF_RKP_N0228_00_071_16290a.TIF) Titrala se lipa Mara (IEF_RKP_N0228_00_072_16291.TIF, IEF_RKP_N0228_00_073_16291a.TIF) Urodila biber gora ( u kolu ) (IEF_RKP_N0228_00_074_16292.TIF, IEF_RKP_N0228_00_075_16292a.TIF) Paem konja za mjeseca (IEF_RKP_N0228_00_076_16293.TIF, IEF_RKP_N0228_00_077_16293a.TIF) Moj komšija kćer udaje (IEF_RKP_N0228_00_078_16294.TIF, IEF_RKP_N0228_00_079_16294a.TIF) Kad je dragi u soldate pošo ( u kolu ) (IEF_RKP_N0228_00_080_16295.TIF, IEF_RKP_N0228_00_081_16295a.TIF) Stari svate ( svatovska ) (IEF_RKP_N0228_00_082_16296.TIF, IEF_RKP_N0228_00_083_16296a.TIF) Oj nemili roditelji ( u kolu ) (IEF_RKP_N0228_00_084_16297.TIF, IEF_RKP_N0228_00_085_16297a.TIF) Oj divojko, zelena jabuko (IEF_RKP_N0228_00_086_16298.TIF, IEF_RKP_N0228_00_087_16298a.TIF) Ide dika preko jasenika (IEF_RKP_N0228_00_088_16299.TIF, IEF_RKP_N0228_00_089_16299a.TIF) Na prozore mama cvijeće meće (IEF_RKP_N0228_00_090_16300.TIF, IEF_RKP_N0228_00_091_16300a.TIF) Kupale se do dvi seje ( u kolu ) (IEF_RKP_N0228_00_092_16301.TIF, IEF_RKP_N0228_00_093_16301a.TIF) Oj jabuko zeleniko ( u kolu ) (IEF_RKP_N0228_00_094_16302.TIF, IEF_RKP_N0228_00_095_16302a.TIF) Vitar vrbu leluja (IEF_RKP_N0228_00_096_16303.TIF, IEF_RKP_N0228_00_097_16303a.TIF) Alaj imam pijanicu diku (IEF_RKP_N0228_00_098_16304.TIF, IEF_RKP_N0228_00_099_16304a.TIF) Čuvaj, majko, svojega anđelka (IEF_RKP_N0228_00_100_16305.TIF, IEF_RKP_N0228_00_101_16305a.TIF) Oj curice grbavice (IEF_RKP_N0228_00_102_16306.TIF, IEF_RKP_N0228_00_103_16306a.TIF) Na bregu je žuta kuća (IEF_RKP_N0228_00_104_16307.TIF, IEF_RKP_N0228_00_105_16307a.TIF) Čuvam ovce i sjedim u ladu ( u kolu ) (IEF_RKP_N0228_00_106_16308.TIF, IEF_RKP_N0228_00_107_16308a.TIF) Kroz goru se voda valovala (IEF_RKP_N0228_00_108_16309.TIF, IEF_RKP_N0228_00_109_16309a.TIF) Dvi su druge vridno drugovale ( u kolu ) (IEF_RKP_N0228_00_110_16310.TIF, IEF_RKP_N0228_00_111_16310a.TIF) A ja reko ( u kolu na povraćanac ) (IEF_RKP_N0228_00_112_16311.TIF, IEF_RKP_N0228_00_113_16311a.TIF) Oj vi Knežci, alaj ste u doli (IEF_RKP_N0228_00_114_16312.TIF, IEF_RKP_N0228_00_115_16312a.TIF) Na pol sela žuta vrba ( u kolu ) (IEF_RKP_N0228_00_116_16313.TIF, IEF_RKP_N0228_00_117_16313a.TIF) Oj mladosti, moje dobro doba (IEF_RKP_N0228_00_118_16314.TIF, IEF_RKP_N0228_00_119_16314a.TIF) Mandalina konj' vodila ( kolo na dva kraja ) (IEF_RKP_N0228_00_120_16315.TIF, IEF_RKP_N0228_00_121_16315a.TIF) Pod Budimom ovce plandovale (IEF_RKP_N0228_00_122_16316.TIF, IEF_RKP_N0228_00_123_16316a.TIF)
InstitucijaIEF
Mjesto pohraneIEF
Vrsta građenote
Tip građetekst
FormatTIFFPDF
Opće napomeneZbirka je pohranjena na IEF rkp CD 63.
  
rrep