Naslov fotografijeFolklorna glazba otoka Brača, 1969. Pjevač Ante Nižetić (1890).
Autor snimateljBezić, Jerko
Signatura foto jediniceIEF foto 4713 (neg.)
Datum snimanja1969.26.6.1969.
Ključne riječifolklorna glazba
LokalitetHrvatska: Dalmacija: o. Brač: Selca
Lokalitet norm.Selca
Digitalizacija (da/ne)DA
Vrsta građefotografija
Tip građeslika
Opće napomene4713Vidi: IEF rkp 833; IEF mgtf 286, 287, 289, 291, 293-299; vidi: Narodna umjetnost 11-12. Objavljeno: Bra;ka sje'anja I, Klapske obrade tradicijskih napjeva otoko Bra;a (ur. Jurica Bo[kovi', David Duvnjak, Jo[ko "aleta), Omi[ 2010., str. 61.
InstitucijaIEF
  
rrep